Máte pochybnosti? Zde jsou naše 4 argumenty, proč jsou vaše obavy zbytečné.

1/ Stavba sklepa nemůže narušit statiku domu

 • náš systém je primárně koncipován pro stavbu do již stojících domů
 • kvůli statice domu jsou tvary sklepů kruhové nebo elipsovité
 • statik navrhne bezpečné umístění sklepa v závislosti na způsobu původního založení domu
 • výkop je rychlý, ale citlivý k místním poměrům ve výkopu a jeho okolí
 • výkop se paží speciálním postupovým pažením, čímž zamezíme sesuvům

2/ Spodní voda či skalnaté podloží nejsou překážkou

 • vysoká hladina spodní vody nepředstavuje problém, umíme ji technologicky řešit
 • překážkou není ani sloupec vodní hladiny, který dosahuje až 75 % světlé výšky budovaného sklepu
 • každý sklep se usazuje do speciálně navržené hydroizolační kapsy z EPDM o síle 2,5 mm
 • tato izolace je stálá, nedegraduje, je extrémně roztažitelná a nevadí ji teplotní výkyvy v rozsahu 70°C

3/ Váš majetek ochráníme před poškozením

 • k realizaci přistupujeme tak, jako bychom stavěli vlastní sklep
 • vždy dbáme na ochranu majetku zákazníka
 • všechny pracovní a manipulační prostory dostatečně chráníme tak, aby nedošlo k jejich poškození
 • k ochraně používáme prověřené geotextilie, překližky a další ochranné materiály

4/ Podlahové topení vám plány nepřekazí

 • podlahové topení přizpůsobíme tak, aby obešlo půdorys budovaného sklepu
 • díky mnohaletým zkušenostem takto upravíme každé podlahové topení
 • na funkčnost a výkonnost podlahového topení nemá tento zásah žádný vliv

Průběh instalace do stávajícího domu

Analýza potřeb zákazníka

 • Výběr modelu sklepa (rozměr, hloubka)
 • Výběr poklopu RAXI Doors
 • Konfigurace vybavení sklepa
 • Volba umístění sklepa

Představební příprava

 • Harmonogram stavebního postupu (podlahy, podlahové topení, elektro rozvody)
 • Přesné zaměření místa pro sklep
 • Určení umístění ovládacích prvků sklepa (ovladače otevírání dveří, ovládání světel)
 • Stanovení termínu začátku stavby

Vlastní stavba

 • Vytvoření krycích stěn okolo výkopu kvůli maximální ochraně majetku zákazníka
 • Odkrytí podlahové krytiny, odstranění potrubí podlahového topení
 • Výkop, umístění izolací, výstavba sklepa
 • Napojení izolací na izolaci nemovitosti
 • Elektroinstalace, instalace vybavení, výmalba

Předání sklepa

 • Inspekce kvality, předání zákazníkovi
 • Slavnostní předání spojené s degustací a live cooking raut.

Supervize funkčnosti

 • Po 6 měsících od předání sklepa supervize veškerých funkcí sklepa
 • Možnost rozšíření výbavy sklepa – RAXI Accesories

Instalace do připravované novostavby

Analýza potřeb zákazníka

 • Výběr modelu sklepa (rozměr, hloubka)
 • Výběr poklopu RAXI Doors
 • Konfigurace vybavení sklepu
 • Volba umístění sklepu

Součinnost při projektové práci

 • Zanesení sklepu do projektu domu
 • Součinnost s architekty, developery
 • Spolupráce na projektu
 • Stanovení harmonogramů prací

Stavba – zahájení stavby domu

 • Výkopovou jámu vytvoří hlavní realizátor
 • Instalace sklepa
 • Zakonzervování sklepa

Stavba – po dokončení hrubé stavby domu

 • Napojení izolací sklepa na izolaci domu
 • Zabetonování stropu a poklopu
 • Elektroinstalace
 • Instalace odvětrání sklepa, světel, ovladačů světel a otevírání poklopu

Stavba - v závěrečné fázi realizace domu

 • Instalace vybavení sklepa – dřevo, mramor, sklo, doplňky, výmalba
 • Inspekce kvality, předání klientovi
 • Slavnostní předání spojené s degustací a live cooking raut